فخرالدینی:برنده دربی می‌تواند اندازه یک جام هواداران را خوشحال کند