تجمع طلاب مدرسه علمیه امام خمینی بوشهر در محکومیت حکم اعدام شیخ نمر