توضیحات دفتر رضایی درباره حاشیه‌مصاحبه با المیادین