رونمایی از آهنگ کیمیای قلم ویژه مفاخر دانشگاه شیراز، ساخته دکتر سعید نیاکوثری