نامه سرگشاده محسن رضایی به حسین شریعتمداری/این مواجهه ضد ارزشی و غیراخلاقی، غیر قابل پذیرش است