سخنگوی سازمان انرژی اتمی: انتشار فکت شیت به ضرر طرف مقابل بود /نسبت به یک سال و نیم گذشته خیلی از موضوع