برگزاري نخستین جشنواره فیلم و عکس «مادر» به دبيري فاطمه گودرزي