سخنگوی سازمان انرژی اتمی: انتشار فکت شیت به ضرر طرف مقابل بود