قلعه‌نویی: داربی 80 حساس است چون می‌گویند قهرمان نشو ولی داربی را ببر