آغاز برداشت جو از سطح ۲هزار و هفتصد هکتاری اراضی کشاورزی شهرستان نطنز