چالش پنج‌ساعته‌ی موافقان و مخالفان برای نقد «در حاشیه»