10 درصد صرفه‌جویی در تابستان ما را از ساخت نیروگاه 2 هزار واتی بی‌نیاز می‌کند