نشست علمی «اسلام، تغذیه سالم و انسان سالم با محوریت خانواده» برگزار می‌شود