انتقاد شدید محجوب از تعیین پاداش میلیاردی برای بازیکنان و کادر فنی تیم فوتبال سپاهان