شفاف‌سازی وظایف دستگاه‌ها در حل مشکلات واحدهای تولیدی زنجان