روحانی و نصرآزادانی فردا روی شیاپ‌چانگ می‌روند/کار دشوار تکواندوکاران ایران