معامله گوگرد خانگیران در تالار صادراتی بورس کالای ایران