ارتش سوریه و نیروهای حزب‌الله بر یک تپه استراتژیک به طور کامل مسلط شدند