واکنش های طنز توئیتری به صعود بارسلونا در برابر بایرن مونیخ