تیم کاراته قزوین در مسابقات قهرمانی غرب آسیا شرکت می کند