اختتامیه نمایشگاه کتاب شنبه عصر/ ساعت بازدید از مصلا تمدید شد