سیروس ناصری: به آنچه در مذاکرات خواسته‌ایم رسیده‌ایم