اختتامیه نمایشگاه کتاب با حضور قالیباف برگزار می‌شود