قلم قرمز سرمربی اوکراینی روی نام هفت بوکسور تیم ملی