دایی: دولت به‌تنهایی از عهده رفع مشکلات مدارس برنمی‌آید