رقابت فوق ستاره‌ها برای رسیدن به عنوان برترین گلزن این فصل اروپا