نگاه مسئولان به رشد فرهنگی است/ تلاش برای تقویت جریان‌سازی فرهنگی