مجازات و قوانین حفظ محیط زیست نیاز به بازنگری دارد/یک درخت بلوط صد ساله 200 هزار دلار می ارزد