تنیس بازان دور یک چهارم نهایی مسابقات منطقه ای همدان مشخص شدند