ساره جوانمردی در جام جهانی تیراندازی معلولین به مدال طلا رسید