مدیرعامل سازمان آرامستان های کرج برای عضویت در هیات مدیره باشگاه سایپا پیشنهاد شد!