پاسخ دفتر استاندار کرمانشاه به نامه جمعی از فعالان سیاسی استان در باره معاون سیاسی و امنیتی