علی دایی: خیرین به ساخت مجموعه‌های ورزشی هم روی آورند