وزیر بهداشت برای ویزیت و جراحی چشم رایگان به مناطق محروم استان گلستان می‌رود