اعزام تیم جودو استان همدان به مسابقات قهرمانی کشور