خوردبین: به خاطر بازی 6تایی، بی‌خیال برد 4تایی شدیم