کری‌خوانی بازیکنان استقلال و پرسپولیس هم بچه‌بازی شده است/ جای نشان دادن 4 و 6 بروید به پیشکسوتان سر