برخی دارو‌دسته‌ها در فدراسیون فوتبال مشکل‌ساز شده‌اند/تصمیمات سازمان لیگ در جای دیگر گرفته می‌شو