امیدوارم این بار از داوری در دربی لطمه نخوریم | استقلال با مشکلاتی روبروست | دربی شرایط متفاوتی دارد