علم‌الهدی: اقتضا می‌کند در راه نابودی آل‌سعود شهید نیز تقدیم شود