حوزه‌ها و شهرستان‌ها بازوان توانمند اجرایی تکواندو پایتخت هستند