ساختمان مرکزی فوریت‌های پزشکی در جیرفت احداث می‌شود