آغاز اجرای طرح سفید از روز یکشنبه/ تمهیدات راهور برای دربی پایتخت/ ساماندهی ۸۰ درصد از تابلوهای راهنم