دربی80/ایوانکوویچ: یازده شیر را به مصاف استقلال می‌فرستم/ سوشا زمستان فیکس می‌شود!