وعده مدیاتک در مورد چیپست ۱۰ هسته ایش؛ ۳۰ درصد بهره وری بیشتر در مصرف انرژی