رفاقت اصفهانی در فوتبال/ دیگران برای سازمان لیگ تصمیم می‌گیرند!