14 طلا، 4 نقره و 8 برنز برای کاروان بعثت در پایان روز چهارم