فرمانده اسرائیلی: برای ثبات غزه به حماس نیاز داریم