مدیرعامل شیلات مازندران:امسال 40میلیون دلارصادرات ابزیان خواهیم داشت