تجمع روحانیان و طلاب کرمانشاهی در اعتراض به اقدامات آل سعود